Zouaaf Franciscus Vos

Francis werd geboren in Batenburg op 21 november 1845 als zoon van Willem Vos (*Batenburg 1804) en Cornelia Reijnen (*Bergharen 1805). Het gezin woonde aan de Wal 97 (1860) dus naast Maria Buijs, de zus van de zouaaf Buijs. Er waren 5 kinderen, vier jongens en een meisje. Vader was arbeider en overleed al op 3 februari 1855. Francis was toen 9 jaar oud. Moeder hertrouwde met de timmerman Hendrik van Setten (*Batenburg 1805). Francis werd in augustus 1866 uitgeschreven naar Ewijk maar drie maanden later kwam hij weer terug. Hij wordt dan geregistreerd als timmermansknecht dus we mogen aannemen dat hij met zijn stiefvader werkte.
Een jaar later vertrok hij naar Brussel waar hij zich op 25 november meldde als pauselijk zouaaf (matricule-nummer 5763). Hij diende van december 1867 tot december 1869 en keerde toen terug naar Batenburg om daar als timmerman te werken. Na een korte tijd in Elden rond 1873 komt hij weer terug naar huis van waaruit hij trouwt in Ravenstein op 14 februari 1876 met Adriana van Opstal (* Axel 1842). Hij is dan 30 jaar oud. Afgezien van zijn 2 jaar diensttijd en een paar korte onderbrekingen heeft hij zijn hele jonge leven in zijn geboorteplaats gewoond. Hij moet daar een zeker aanzien hebben genoten als oud-zouaaf.
Het paar gaat op het adres Maasstraat 40 in Ravenstein wonen bij zijn schoonmoeder Wilhelmina van Berkel (*Ravenstein 1811) die daar dan een slagerswinkel heeft. Er komen 4 dochters. Schoonmoeder heeft vanaf 1835 vijf kinderen gekregen, drie in Heeswijk, een in Loon op Zand en de laatste, Adriana, in Axel. Ze werd al weduwe rond de geboorte van haar laatste kind. Ze staat in 1850 en 1860 met haar kinderen in Ravenstein ingeschreven als naaister, in 1880 als slager. Bij Francis staat in dat jaar geen beroep vermeld. Mogelijk werkte hij in die tijd samen met zijn vrouw in de winkel van zijn schoonmoeder, die in 1888 overleed. In 1890 staat hij weer te boek als timmerman. Adriana overleed in 1896, Frans op 23 maart 1919, beide in Ravenstein.

Bronnen:
Zouavenmuseum, Oudenbosch.
Bevolkingsregisters Batenburg en Ravenstein.
Burgerlijke stand Ravenstein.