Het Rijke Roomsche Leven

Na de Franse tijd (1795-1813) herleefde de parochie. De katholieke meerderheid in Batenburg  kreeg via het democratisch kiesrecht weer greep op het openbaar bestuur. Het Rijke Roomsche Leven kwam tot bloei na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853. Er kwam weer een eigen kerk, eigen onderwijs en een klooster. Aan deze periode kwam een eind door de ontkerkelijking van de bevolking. In 2010 ging de zelfstandige parochie op in een regionaal verband.

De periode tussen de Franse tijd en de opheffing van de zelfstandige parochie in 2010 krijgt veel aandacht in deze website. Over deelonderwerpen zijn ook in het tijdschrift “Tweestromenland” van de gelijknamige Historische Vereniging verschillende artikelen gepubliceerd. Hieronder staan links naar die artikelen.

De kerken van architect van C. van Dijk, waaronder die van Batenburg (no. 78, dec. 1993).
Jan Steeg, de 19e eeuwse financier van de kerk (no. 156, juni 2013).
Het klooster met pensionaat van de JMJ-zusters tussen 1881 en 1930 en het onderwijs voor meisjes in die tijd (no. 159, maart 2014).
De Batenburgse zouaaf Nol van Sommere en zijn tijd (no 172, juni 2017 ).

Gewerkt wordt aan publicaties over verschillende afzonderlijke pastoraten en over de religieuzen die de parochie heeft voortgebracht.

Mocht u over een van deze onderwerpen informatie hebben (foto’s, documenten, publicaties, voorwerpen) meldt u zich dan bij de Batenburgse afdeling van de Historische Vereniging Tweestromenland: de stichting Het Batenburgs Erfgoed.  

Janus Kolen,
redactielid van Tweestromenland, het blad van Historische Vereniging Tweestromenland,
voorzitter van Het Batenburgs Erfgoed.

herzien juli 2017.