Pastoors van Batenburg 1796-2010.

1796-1800 Antonius van Luunen is de eerste pastoor van Batenburg na de val van de Republiek. Hij richt een schuurkerkje in aan de Grootestraat.

1800-1803 Johannes Smits ruilt de kleine schuurkerk in voor een veel groter gebouw in de hoek Grootestraat en Maasdijk.

1803-1817 Arnoldus van Berkel is pastoor van een straatarme parochie en schenkt die haar eerste, verguld zilveren miskelk, die er nog steeds is.

1817-1852 Wilhelmus van Geijn verwerft subsidie voor de herbouw van het kerkgebouw. In 1829 verrijst een eenvoudige waterstaatskerk met klokkentoren en pastorie op de plaats waar nu de huidige (voormalige) pastorie staat.

1852-1872 Mattheus Coppes verrijkt de kerk met liturgische objecten en gewaden. Tijdens zijn pastoraat wordt een hevige strijd gevoerd over het recht een katholieke onderwijzer te benoemen op de openbare school. Hij ziet, na zijn oproep vanaf de kansel, zeven zouaven naar Rome vertrekken om voor de Paus te vechten.

1872-1890 Johannes Kroonen is een groot organisator. Tijdens zijn pastoraat wordt een nieuwe kerk gebouwd, een klooster gesticht en een armbestuur opgericht. In het hart van Batenburg ontstaat een omvangrijk RK kerkdomein. Het katholieke onderwijs wordt verankerd.

1890-1902 Johannes van Heesch woont met 2 dienstboden in de grote pastorie en laat verder niet veel sporen na. Hij is bijgezet onder de Calvarie.

1902-1903 Johannes van der Meijden past anderhalf jaar op de boedel.

1903-1929 Petrus van der Loo resideert aan de Molendijk tijdens de opkomst en bloei van het Rijke Roomsche Leven. Hij hangt 3 luidklokken in de toren (die later door de Duitsers zijn geroofd) en plaatst een groot H. Hartbeeld naast de kerk (dat eind vijftiger jaren weer verdween). Watersnood in 1926. Hij is bijgezet onder de Calvarie.

1929-1941 Henri Metten is pastoor van een inmiddels welvarende parochie. De meeste parochianen zijn echter nog steeds straatarm. Batenburg, met 80% katholieken, heeft het hoogste sterftecijfer en de hoogste zuigelingensterfte van Gelderland. Oorlog en evacuatie in 1940.

1941-1956 Theodorus van de Heuvel bewaakt tijdens en na de oorlog streng de Roomsche orde en traditie. Hij is een groot vereerder van Maria en bouwt voor haar het kapelletje in Lienden.

1956-1961 Jos Sleegers Tijdens zijn korte pastoraat wordt nagenoeg alle versiering en beschildering uit de kerk verwijderd. Ook verkoopt hij het grootste deel van het kerkelijke grondeigendom.

1961-1973 Herman Reulen is pastoor tijdens het Vaticaanse en Nederlandse concilie. Hij vernieuwt het parochiële leven en de liturgie en richt een parochieraad en een parochieblad op (het huidige Groentje). Hij verkoopt de laatste landbouwgrond.

1973-1976 Johannes van Duynhoven, kruisheer, is enkele jaren waarnemend pastoor vanuit Maasbommel. Hij propageert de oecumene in Batenburg.

1976-1986 Mart Brouwers, kruisheer, is de laatste echte Batenburgse pastoor, zij het parttime. Hij komt in het jaar dat het eeuwfeest van de kerk wordt gevierd. Ondanks zijn inzet begint nu ook in Batenburg het kerkbezoek af te nemen, een landelijke trend.

1986-1990 Pastoor Janssen is waarnemend pastoor. Hij delegeert de meeste taken aan assistenten en laat zelf weinig sporen na. Tussen 1986 en 1989 verrichten de paters van Haaren en Puts, ex-missionarissen van de congregatie der Passionisten, veelal de liturgische en pastorale taken. In 1989 vervangt pater Reijers van de missionarissen van de H. familie de paters van Haaren en Puts.  Reijers blijft assisteren tot 1995 (onder pastoor van de Poll).

1991-1995 Piet van der Poll is pastoor van Batenburg en Bergharen. De parochies blijven zelfstandig maar delen hun voorganger. Er wordt een jongerenkoor opgericht. De kerk wordt met subsidie van het Rijk gerestaureerd. Voor het herstel van de kerkramen wordt een succesvolle lokale inzameling gehouden.

1996-2001 Leo van der Klaauw  is pastoor van Batenburg en Bergharen. In 1996 wordt Hennie Witsiers benoemd als diaken in de beide parochies. Na restauratie van de muurschilderingen (door Tonnie Gesthuizen) wordt in de kerk een Mariakapel geopend.

2003-2008 Jos van Minderhout is pastoor van Batenburg, Bergharen, Hernen, Leur en Niftrik. De parochies blijven zelfstandig maar werken intensief samen in het samenwerkingsverband “Het Kruispunt”. Na zijn emeritaat blijft van Minderhout aan Het Kruispunt verbonden als assistent. Hennie Witsiers blijft als vaste diaken verbonden aan Batenburg.  Herstel van de versieringen in de hele kerk door vrijwilligers.

2010 De zelfstandige parochie Sint Victor gaat op in de nieuwe streekparochie “De twaalf Apostelen”. De pastorie wordt in 2017 verkocht. De kerk blijft nog enige jaren in gebruik en wordt in augustus 2019 aan de eredienst onttrokken en van de hand gedaan.

Janus Kolen, herzien augustus 2019.