De geschiedenis van de RK parochie kort

De eerste sporen van christendom in Batenburg stammen uit het midden van de 11e eeuw. Toen drong dit geloof vanuit Keulen via Xanten door tot in het land van Maas en Waal. In de 15e eeuw kreeg Batenburg een eigen kapittel dat anderhalve eeuw stand hield maar rond 1600, midden in de 80-jarige oorlog, ten onder ging. Het stadje kwam onder de protestante heerschappij van de Republiek. De bevolking bleef echter in grote meerderheid katholiek. De parochie herleefde na de Franse tijd en kwam eind 19e eeuw opnieuw tot grote bloei. Vanaf de 70-er jaren van de vorige eeuw verdween langzaam het elan. In 2010 ging de parochie met elf andere op in een regionale fusie tot “De Twaalf Apostelen“.