HBE Presentaties

In de loop van de jaren heeft HBE met regelmaat activiteiten georganiseerd die het rijke verleden van Batenburg onder de aandacht brachten. We noemen hier de meest in het oog springende:

  • een cultuurdag op de ru├»ne van Batenburg;
  • een tentoonstelling over de geschiedenis van Batenburg in de N.H. Kerk te Batenburg;
  • een kleine brochure over de geschiedenis en de bezienswaardigheden van onze oude stad als leidraad voor een wandelroute; een tweede geheel herziene versie met een nieuwe layout verscheen in 2013 en werd herzien in 2019 (bekijk en/of download hier de PDF);
  • een expositie en veiling van schilderijen van de Batenburger Frans Janssen;
  • een openluchtexpositie in 2013 “Leven met de Maas” als onderdeel van regionale activiteiten en evenementen rond het thema ‘water’; een deel van deze expositie is daarna gebruikt tijdens de tentoonstelling ‘Het water komt’ in het Museumkasteel Wijchen;
  • de productie in 2015 van een brochure over Batenburg in de 2e wereldoorlog, met een begeleidend schoolproject;
  • de productie in 2016 van een film over “Batenburg in verandering” (bedoeld als start van een 5-jaarlijkse cyclus);
  • de regelmatige publicatie over Batenburgse onderwerpen in het tijdschrift voor regionale geschiedenis “Tweestromenland”
  • het invullen en onderhouden van deze website (waar ook de bovengenoemde publicaties te vinden zijn);
  • rondleidingen. Wilt u met uw groep een historische rondleiding door Batenburg? Neem dan contact met ons op.