HBE Presentaties

In de loop van de jaren heeft HBE met regelmaat activiteiten georganiseerd die het rijke verleden van Batenburg onder de aandacht brachten. We noemen hier de meest in het oog springende:

  • de eerste presentatie als werkgroep in 1996, met een open monumenten dag, een tentoonstelling in de Hostert en culturele activiteiten op de kasteelruïne;
  • een expositie en veiling in 1999 van schilderijen van de Batenburger Frans Janssen;
  • een tentoonstelling in 2004 over de geschiedenis van Batenburg, gemaakt door het Erfgoedstudiehuis o.l.v. Wim Kattenberg, in de N.H. Kerk te Batenburg;
  • een brochure over de geschiedenis en de bezienswaardigheden van onze oude stad als leidraad voor een wandelroute; een tweede geheel herziene versie verscheen in 2013 en een laatste (digitale) versie in 2019;
  • een openluchtexpositie in 2013 “Leven met de Maas” als onderdeel van regionale activiteiten en evenementen rond het thema ‘water’; een deel van deze expositie is daarna gebruikt tijdens de tentoonstelling ‘Het water komt’ in het Museumkasteel Wijchen;
  • de productie in 2015 van een brochure over Batenburg in de 2e wereldoorlog, met een begeleidend schoolproject;
  • de productie in 2016 en presentatie begin 1997 van een film over “Batenburg Anno 2016” (bedoeld als start van een 5-jaarlijkse cyclus);
  • de regelmatige publicatie over Batenburgse onderwerpen in het tijdschrift voor regionale geschiedenis “Tweestromenland” en op deze website.
  • het invullen en onderhouden van deze website;
  • rondleidingen. Wilt u met uw groep een historische rondleiding door Batenburg? Neem dan contact met ons op.