Lienden

De Gordenaars, aan de Liendense Dijk in Batenburg, in 1905Lienden is een buurtschap tussen Batenburg en Niftrik met een grotendeels nog verborgen geschiedenis die tot nader onderzoek uitnodigt. Inmiddels is door Het Batenburgs Erfgoed al wel een tipje van de sluier opgelicht.

Er blijken al mensen gewoond te hebben sinds 800 voor Christus. De gemeenschap bezat in de Middeleeuwen binnen de heerlijkheid Batenburg een eigen bestuurlijke status en een eigen kapel. De meer recente geschiedenis vanaf ± 1750 is beschreven in het rapport “Historische huisplaatsen in Lienden en hun bewoners” (PDF).

Ook is de geschiedenis van het Liendense woonhuis “De Gordenaars“op de hoek van de Molendijk en de huidige weg met die naam uitvoerig beschreven.