Landschap

Windturbines in de oude dorpspolders van Niftrik, Hernen/Leur en Batenburg

In voorkomende gevallen kan de stichting zich mengen in politieke discussies die nauw raken aan haar doelstellingen. Zo heeft zij een standpunt ingenomen over een plan voor het plaatsen van een zestal grote windturbines in de oude dorpspolders van Niftrik, Hernen/Leur en Batenburg. In het voorjaar van 2021 werd dit plan na een intensieve democratische discussie door de voltallige gemeenteraad verworpen. De initiatiefnemers hebben het daarna opnieuw ingediend bij de Provincie. In het kader van de behandeling van dit voorstel in de Provinciale Staten is in de werkgroep Duurzaam Batenburg een uitgebreide notitie geschreven waarin een lans wordt gebroken voor een zorgvuldige omgang met kleinschalige historische landschappen en de daarin gekoesterde sociale netwerken zoals die ook bestaan aan de westflank van Wijchen. Deze notitie, die in november 2021 werd aangeboden aan alle Gelderse Statenleden, wordt ook onderschreven door Het Batenburgs Erfgoed en is via deze link als .pdf beschikbaar.