Bronnen

Er is al heel veel geschreven over Batenburg. Het is ondoenlijk om een overzicht te geven van alle publicaties waarin het wel en wee van Batenburg en haar inwoners wordt beschreven.

Bibliografie

Toch staan we niet met lege handen. De Historische Vereniging Tweestromenland heeft in 1997 een Bibliografie uitgegeven over het Land van Maas en Waal tot 1984. Een uittreksel hiervan met alleen de publicaties die Batenburg betreffen is door Het Batenburgs Erfgoed gedigitaliseerd.

>>Uittreksel m.b.t. Batenburg uit de Bibliografie Tweestromenland

Archief

Een tweede belangrijke bron van kennis over Batenburg is het archief van de bekende Maas en Waalse geschiedschrijver Huub van Heiningen. Dit archief omvat negen ordners met fotokopieën van documenten van zeer uiteenlopende aard die door van Heiningen zijn verzameld tijdens het schrijven van zijn boek “Batenburg Eeuwenlang Twistappel” (Wijchen, 1987).

De originele teksten komen uit publicaties die zijn geraadpleegd in een veelheid van bibliotheken en archieven. Van vele tientallen unieke, historische  documenten zijn bovendien kopieën opgenomen naar het origineel. H. van Heiningen heeft dit materiaal in 2010 ter beschikking gesteld aan Het Batenburgs Erfgoed. Er wordt gewerkt aan het toegankelijk maken ervan door het opstellen van een index en het digitaliseren van de belangrijkste documenten.

Het eerste resultaat van dit werk bestaat uit een overzicht van de secundaire bronnen (publicaties over Batenburg) waarvan fotokopieën zijn gemaakt die in het archief van Het Batenburgs Erfgoed aanwezig zijn. Dit archief is ondergebracht bij Tweestromenland, waar het professioneel kan worden bewaard en beheerd (door vrijwilligers).

>>Publicaties m.b.t. Batenburg uit het Archief van Heiningen

In het betreffende archief van H. van Heiningen, zijn vele tientallen kopieën te vinden van originele documenten vanaf de 14e eeuw. Er wordt aan gewerkt om (een keuze uit) deze documenten digitaal toegankelijk te maken. Omdat het veelal om teksten gaat in het Latijn en Middelnederlands, geschreven in een handschrift waarmee we niet vertrouwd zijn, is dit een monnikenwerk dat ons nog wel een tijd bezig zal houden. Resultaten zullen hier worden gepubliceerd.