Beschermd stadsgezicht

Batenburg is als geheel een beschermd stadsgezicht en heeft een groot aantal monumenten. Onze werkgroep rekent het tot haar taak om bij te dragen aan het onderhouden, beschermen en propageren van dit historische erfgoed.

Daaronder vallen een veelheid van activiteiten, die deels ook overlappen met leefbaarheid en politiek. We noemen hier de volgende:

  • (laten) maken en plaatsen, als historische aankleding van de belangrijkste invalswegen, van replica’s van de kanonnen die tot 1702 op de burcht stonden; in 2015-2016 werden de affuiten ervan gerenoveerd; HBE-leden verzorgen het onderhoud van deze objecten;
  • in overleg met de Gemeente laten plaatsen van voor Batenburg passende straatlantaarns in het oude centrum;
  • in samenwerking met Gelders Landschap en Kasteelen plaatsen van een ooievaarsnest nabij de ruïne;
  • plaatsen van schildjes aan de monumentale panden met de naam ervan en een korte en historische en bouwkundige beschrijving;
  • het naar Batenburg halen en tentoonstellen van de maquette van het huidige stadje; de maquette is nu te zien in de Hostert die met hulp van de gemeente een fraaie vitrinekast realiseerde;
  • actief betrokken zijn bij verschillende overlegorganen van overheden, Geldersch Landschap en Kasteelen en het Maas- en Waals erfgoedoverleg waarbij ook hoort het soms innemen en uitdragen van standpunten in (politieke) discussies, mits relevant voor het (behoud van) erfgoed.